Ana içeriğe atla

Fakültemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Enlil’in yürütücülüğünü yaptığı, JPI-Uran Europe, ERA-NET co-fund Smart Cities and Communities kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Enerji Verimli Kentsel Yaşam Biçimleri için Toplumsal Veri Döngüleri” (Community Data Loops for Energy Efficient Urban Lifestyles- CODALoop) projesine yönelik 19 Ocak 2019 Cumartesi günü, 10.00-12.00 saatleri arasında Tasarım Atölyesi Kadıköy’de “Enerji Farkındalığı Atölyesi”; 24 Ocak 2019 Perşembe günü, 10.00-12.00 saatleri arasında Alpay Aşkun Salonu’nda “Enerji Politikaları Atölyesi” düzenlenmiştir.

 

CODALoop projesinin temel amacı kentsel yaşamdaki enerji verimliliğini arttırmaya yönelik olarak bireylerin yaşam biçimlerini araştırmak ve enerji tüketim davranışlarındaki değişimi incelemektir. Bu bağlamda Kadıköy’de yaşayan bireylerden seçilen yüz kişilik bir grubun mevcut enerji tüketim davranışları analiz edilmiş ve kentsel yaşamlardaki enerji verimliliğini arttırmaya yönelik eğilimler araştırılmıştır.

 

Enerji Farkındalığı Atölyesi kapsamında belirlenen üç tema (enerji farkındalığı, enerji tüketimi ve enerji tasarrufu) doğrultusunda kullanıcıların görüşleri alınmıştır. Bireyler konutlarındaki ve kent içi hareketliliklerindeki enerji tüketim seviyelerini, enerji tüketim bilgi ve tecrübelerini diğer CODALoop gönüllüleri ile paylaşarak karşılıklı öğrenme sürecini deneyimlemişlerdir.

 

Enerji Politikaları Atölyesinde ise konu ile ilgili kurumları temsilen katılan uzmanlarla Enerji Farkındalığı Atölyesinin sonuçlarını paylaşılmıştır. Bu doğrultuda enerji politikalarının mevcut durumu, bireylerin enerji verimliliğini artırmada sürecindeki bariyerleri ve motivasyonları tartışılmış; katılımcıların bu sorunlara yönelik görüşleri ve çözüm önerileri tartışmaya açılmıştır.

 

Enerji Farkındalığı Atölyesi Katılımcıları:

İBB, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı

İBB, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü

İSKİ, Araştırma Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı

Metro İstanbul A.Ş, Etüd Proje Şefliği

Kadıköy Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kadıköy Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü

Kadıköy İklim Elçileri

EWE Enerji

Energon

Özyeğin Üniversitesi, EÇEM Enerji Çevre ve Ekonomi Merkezi