Ana içeriğe atla

Yönetim

Dekanlık

Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK - Dekan (Kalite Temsilcisi) 

Prof. Dr. Nilgün Çolpan ERKAN - Dekan Yardımcısı (Eğitim Öğretimden sorumlu)

Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA - Dekan Yardımcısı (Araştırma Planlamadan sorumlu)

Elgin KÖKSAL - Fakülte Sekreteri - (Kalite Sorumlusu) 

 

Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

Prof. Dr. Mustafa VAR

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

Prof. Dr. Zehra Canan GİRGİN

Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT

Doç. Dr. Oya AKIN

Dr. Öğretim Üyesi Esra KÜÇÜKKILIÇ ÖZCAN

Arş. Gör. Mehmet Yavuzhan ERPAY   (Araştırma Görevlisi Temsilcisi)

Elgin KÖKSAL – Raportör

 

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

Prof. Dr. Ş. Tülin GÖRGÜLÜ

Prof. Dr. Sırma TURGUT

Prof. Dr. Nevra ERTÜRK

Prof. Dr. B. Ayşegül ÖZBAKIR

Prof. Dr. Aslı SUNGUR

Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

Doç. Dr. Işıl ÇOKUĞRAŞ BAĞDATLIOĞLU

Doç. Dr. Ceylan İrem GENÇER 

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR

Elgin KÖKSAL – Raportör

 

Kurul ve Komisyonlar

Fakülte Yayın Kurulu

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

Prof. Dr. Yiğit EVREN

Doç. Dr. Ceylan İrem GENÇER

Doç. Dr. Ebru SEÇKİN

Doç. Dr. Drahşan UĞURYOL

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. UĞURYOL (yedek)

Doç. Dr. Selin YILDIZ (Raportör, görevlendirme)

 

 

Fakülte AYDEK Komisyonu

Prof. Dr. Zehra Canan GİRGİN

Prof. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU

Prof. Dr. Nilgün ERKAN

 

Fakülte Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK (Dekan-Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Almula KÖKSAL IŞIKKAYA (Ar-Ge Sorumlu Dekan Yrd.)

Doç. Dr. Senem KAYMAZ ((Ar-Ge Sorumlu Mim. Böl. Bşk. Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ERDEM OKUMUŞ ((Ar-Ge Sorumlu ŞBP. Böl. Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Drahşan UĞURYOL ((Ar-Ge Sorumlu .KVKO  Böl. Bşk. Yrd.)

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

Prof. Dr. Ayşegül ÖZBAKIR

Doç. Dr. İrem GENÇER

 

Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım ve İletişim Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Serhat ULUBAY (Koordinatör)

Arş. Gör. Reyya KALAY YÜZEN

Arş. Gör. Melis BİLGİÇ

Arş. Gör. Mehmet Yavuzhan ERPAY

Arş. Gör. Neslişah KESİCİ

Arş. Gör. Hatice Buse YAYDIRGAN

 

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Aslı SUNGUR

Doç. Dr. Ebru SEÇKİN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KIRMIZI

Öğr. Gör. Dr. Serhat ULUBAY

Arş. Gör. Dr. Seda SERBEST YENİDÜNYA

Arş. Gör. Elif Ceren TAY

Arş. Gör. Elif KIRPIK

Arş. Gör. Didem ÇOLAK

Arş. Gör. Gamze ÖZMERTYURT

 

Fakülte Binası Fiziksel Koşullarını Düzenleme Proje Ekibi

Doç. Dr. Kunter MANİSA (Koordinatör)

Doç. Dr. Serhat BAŞDOĞAN

Doç. Dr. Bora YERLİYURT

Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet F. UĞURYOL

Öğr. Gör. Serhat ULUBAY

Arş. Gör. Hasan TAŞTAN (BOM)

 

Acil Durum Planlama Komitesi 

Prof. Dr. Gül ÜNAL (Başkan)

Prof. Dr. Nevra ERTÜRK

Prof. Dr. Nilgün ERKAN

Prof. Dr. Senay OĞUZTİMUR

Doç. Dr. Ebru SEÇKİN

Doç. Dr. İrem GENÇER

Doç. Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN

Öğr. Gör. Mehmet ÜNAL

Arş. Gör. Zeynep Ece ATABAY

Arş Gör. Tuğçe DARENDELİ

 

Erasmus Program Koordinatörü

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT (Mim. Böl. Koordinatör)

Arş. Gör. Dr. Seda SERBEST YENİDÜNYA

Arş. Gör. Gözde DEMİR

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Cenk HAMAMCIOĞLU

Arş. Gör. Elif KIRPIK

Arş. Gör. Ezgi AKDOĞAN ODABAŞ

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KIRMIZI

 

Farabi Program Koordinatörü

Mimarlık Bölümü 

Doç. Dr. Sevgül LİMONCU

Arş. Gör. Merve UZUNER

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Doç. Dr.  Elif ÖRNEK ÖZDEN

Arş. Gör. Kader DOĞAN

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Doç. Dr. Drahşan UĞURYOL

 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Mimarlık Bölümü 

Doç. Dr. Serhat BAŞDOĞAN (Mim.Böl. Koordinatör)

Arş. Gör. Pınar KOÇLARDAN

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

Prof. Dr. Mustafa VAR

Doç. Dr. Tolga İSLAM

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Doç. Dr. Drahşan UĞURYOL

 

Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Füsun ÇİZMECİ YÖREŞ

Arş. Gör. Özge Ceylin YILDIRIM

Şehir ve Bölge PLanlama Bölümü

Doç. Dr. Bora YERLİYURT

Doç. Dr. Esin AKTAN

Dr. Öğr. Üyesi ALİ KILIÇ

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Prof. Dr. Nevra ERTÜRK

Doç. Dr. Rabia ÖZAKIN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UĞURYOL