Ana içeriğe atla

Bölümler

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümümüzde, dört Ana Bilim Dalı‘nda (Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon) görevli toplam 99 kişilik öğretim kadrosu ile lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi verilmektedir.2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında, Bölümümüzde 1547 (1007 lisans, 409 yüksek lisans, 131 doktora) öğrenci öğrenim görmektedir. Mimarlık Bölümü ilk mezun verdiği 1945 yılından bu yana 7500’den fazla mimar ile ülkemize mesleki açıdan katkıda bulunmuştur.

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülen on lisansüstü programında (Mimari Tasarım, Yapı, Yapı Fiziği, Rölöve-Restorasyon, Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Bina Araştırma ve Planlama, Bilgisayar Ortamında Mimarlık, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi, İç Mekân Tasarımı), iki yıllık yüksek lisans (dört yarıyıl tezli; 24 YTU/120 AKTS; tezsiz 30YTU/120 AKTS kredisi) ve dört yıllık doktora (sekiz yarıyıl; 21YTU/240 AKTS kredisi) öğretimleri yer almakta ve 210 ders bulunmaktadır.

Bölümümüz, öğrencilere, vizyonu ve misyonu doğrultusunda oluşturulan öğretim planının yanı sıra düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, sergi, yarışma vb. etkinliklerle, hem mesleki hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini yetiştirme ve geliştirmeye yönelik çeşitli olanaklar da sağlamaktadır.

Bölüm web sayfası

 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

1911 yılında kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, her zaman yüksek öğretimde dinamik bir kurum olmuştur. Mimarlık Fakültesi içinde yaklaşık 60 yıl önce açılan Şehircilik Kürsüsü daima önemli bir role sahip olmuştur. 1973 yılında “Şehir Planlama” yüksek lisans eğitimine başlayan Şehircilik Kürsüsü, 1982 yılında İstanbul'daki mimarlık fakülteleri arasında ilk olmak üzere ayrı bir bölüm olarak “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü”ne dönüşmüştür. Dolayısıyla öğretimini ve etkinliğini uzun yıllardan günümüze taşıyan bu bölümün ortağı olmak, farklı bir kimliği ve birikimi ifade eder. Bu saptama ise; Sevgi, saygı ve hoşgörüyü hiç unutmadan, demokrat olan, katılımcı ortamları yaratan, paylaşan, tartışan, çalışan ve üreten, donanımlı meslek veya bilim insanı olma yönünde sürekli uğraş veren, bu anlamda güncelin gerisinde kalmayan, kısaca; ülkesini ve onun dışında olup bitenleri izleyen, yorumlayan, başta meslek alanı olmak üzere her boyutta bunları değerlendiren ve yaşama aktaran bir ilkeler bütününü tanımlamaktadır.

20 yılı aşan eğitim ve öğretim süresinde değindiğim ilkeler ya da vizyon ve misyon doğrultusunda ortalama her beş yılda bir ders plan ve programlarını yenileyip, güncelleyen bölümümüz tüm çalışma ve etkinliklerini toplam 44 öğretim elemanı ile sürdürmektedir. Eğitim kadrosunda 7 profesör doktor, 9 doçent doktor, 10 yardımcı doçent doktor, 6 araştırma görevlisi doktor, 8 araştırma görevlisi, 2 ÖYP kapsamında araştırma görevlisi, 2 uzman doktor bulunmaktadır.

Bölüm web sayfası

 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında lisans düzeyinde eğitim vermek; ulusal ve uluslararası ilkeler, yasal düzenlemeler ve mesleki etik kurallar çerçevesinde bilimsel araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek ve bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan meslek elemanlarını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bölümün mezunları “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım” lisans derecesine hak kazanacaklar, “Konservatör-Restoratör” unvanı alacaklardır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren lisans eğitimi vermeye başlayacaktır.

Bölüm web sayfası