Ana içeriğe atla

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Mimarlık insanın tüm yaşam alanının tasarlanması kapsamında, insanlığın en temel gereksinimlerini  karşılamaya yönelik uğraş veren, dünyanın en eski mesleklerinden birisi olarak kabul edilmektedir.  Yaşanabilir çevrelerin oluşturulması,  mimar ve şehir plancılarının liderliğinde farklı bilim alanlarıyla iş birliği sonucunda gerçekleşmektedir. Günümüzde mimarlık eğitimi kent ve yapı ölçeğinde; işlevsel, toplumsal, tarihsel, kültürel, estetik ve ekonomik ölçütlerin yanında, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünyanın oluşumuna yönelik olarak, teknik ve sosyal konuları da içerecek biçimde kurgulanmalıdır.  Bu bağlamda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi geçmişten gelen güçlü eğitim alt yapısı ve günümüz gereksinimlerini karşılayacak yenilikçi eğitim planıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan bir eğitim kurumudur. Mezunlarımız doğal ve tarihi çevreye duyarlı, aynı zamanda fiziksel çevre ve tasarım ilişkisinde analizci, uygun fizik ortam koşullarının oluşturulmasında gerekli kuramsal ve pratik bilgiler bütününü içeren bir eğitim sürecinde yetişirler. Fakültemizde sergi, atölye çalışması, seminer, konferans ve çalıştaylarla akademik müfredat etkin bir biçimde desteklenir.

Mimarlık lisans programı İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dilde, Şehir ve Bölge Planlama lisans programı ise Türkçe (%30 İngilizce) eğitim vermektedir. Fakültemizin üçüncü bir lisans programı “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım” ilk mezunlarını vermiştir. Lisansüstü programlarımız, mimarlık anabilim dalına bağlı sekiz yüksek lisans, yedi doktora; şehir ve bölge planlama anabilim dalına bağlı beş yüksek lisans, bir doktora, programıyla eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır. Bünyesindeki değişim programları sayesinde birçok farklı ve güçlü iletişim kanalları bulunan fakültemiz, ulusal (MİAK)  ve uluslararası (NAAB)  akreditasyona sahip bir kurumdur.