Ana içeriğe atla

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİ YILI GÜZ YARIYILI DERS İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
Üniversitemizin 01.09.2020 tarihli Senato toplantısında alınan kararlara istinaden;

Fakültemiz, tüm bölümleri ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisans ve Lisansüstü Eğitimini tümüyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirme kararı almıştır. 

Öğretim üyelerimizin uzaktan eğitim ile verdiği dersler geçtiğimiz dönem olduğu gibi kayıt altına alınacak ve öğrencilerin dersleri izleyebilme imkanı sağlanacaktır.

Fakültemiz önlemlere uygun olarak kontrollü bir biçimde öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin kullanımına açık olacaktır. 

*25.08.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bağlamında öğretim üye ve yardımcılarının belirlenecek olan çalışma saatleri içinde öğrencilerimiz öğretim üye ve yardımcılarımıza pandemi koşullarının gerektirdiği şekilde erişebileceklerdir. Ancak idari izinli öğretim üye ve yardımcılarımız ile çevrimiçi görüşme yapılabilecektir. *

Sürecin göstereceği olumlu veya olumsuz gelişmeler doğrultusunda yönetimimizin aldığı kararlar değişiklik gösterebilir.
 
Gereği için bilgilerinizi rica eder, sağlıklı ve verimli bir dönem olmasını dileriz.
 
Saygılarımızla,
YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı